Ubezpieczenie NNW

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Rodzice!!!
  • Rada Rodziców działająca przy Żłobku nr 6 wybrała ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci.
  • Ubezpieczenie jest dobrowolne.
  • Ubezpieczenie zapewnia firma InterRisk
  • Są dwa warianty do wyboru składka roczna płatna jednorazowo
- 44,50 zł dla ogólnej sumy ubezpieczenia 25 000
- 67,50 zł  dla ogólnej sumy ubezpieczenia 40 000
  • Rodzice, którzy chcą skorzystać z w/w możliwości ubezpieczenia swojego dziecka proszeni są o wpłacanie odliczonej kwoty u Dyrektora Żłobka w godzinach 7-15, natomiast po godzinie 15 do 17 dyżury celem zbierania składek w poszczególne dni pełnić będą przedstawiciele Rady Rodziców w nieprzekraczalnym terminie 21-28/09/2020
  • Przedstawiciele Rady Rodziców dostępni będą w pokoju naprzeciwko biura dyrektora Żłobka
  • Szczegóły oferty w załączeniu