Zawieszenie gr 3b do 04/12/2020

Piątek, 27 Listopad 2020
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u dziecka uczęszczającego do grupy 3b,
informuje, że dzieci z grupy 3b obecne w Żłobku w dniu 25 listopada 2020 r. Podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz.1845) w terminie od 27.11.2020 do 05.12.2020. 
Pozostałe dzieci z tej grupy - 3b - w związku z zawieszeniem grupy również nie uczęszczają na zajęcia.

Wszystkie dzieci objęte kwarantanną zostały zgłoszone przez Dyrektora Żłobka nr 6 do kwarantanny na stronie www.gov.pl.
Rodzice nie wypełniają formularzy