Zawieszenie grupy 5 - RPO do 14/12/2020

Środa, 09 Grudzień 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 
w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u specjalisty z grupy 5 RPO 
informuje, że dzieci  z grupy 5 RPO obecne w żłobku w dniu 04/12/2020
podlegają  obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) 
w terminie od 10/12/2020r. do 14/12/2020r. 
Pozostałe dzieci w związku z zawieszeniem grupy również nie uczęszczają na zajęcia.

Wszystkie dzieci objęte kwarantanną zostały zgłoszone przez Dyrektora Żłobka nr 6 do kwarantanny na stronie www.gov.pl.
Rodzice nie wypełniają formularzy.