Zawieszenie gr 1 do 31/12/2020

Środa, 30 Grudzień 2020
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 
w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika z grupy 1
informuje, że dzieci  z grupy 1 obecne w żłobku w dniu 23/12/2020
podlegają  obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) 
w terminie od 30/12/2020r. do 02/01/2021r. 
Pozostałe dzieci w związku z zawieszeniem grupy również nie uczęszczają na zajęcia.

Wszystkie dzieci objęte kwarantanną zostały zgłoszone przez Dyrektora Żłobka nr 6 do kwarantanny na stronie www.gov.pl.
Rodzice nie wypełniają formularzy.