Kwarantanna dla dzieci z grupy 2b

Niedziela, 28 Marzec 2021
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 
w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u dziecka z grupy 2b
informuje, że dzieci  z grupy 2b obecne w żłobku w dniu 24/03/2021
podlegają  obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) 
w terminie od 27/03/2021r. do 03/04/2021r.  (włącznie)


Wszystkie dzieci objęte kwarantanną zostały zgłoszone przez Dyrektora Żłobka nr 6 do kwarantanny na stronie www.gov.pl.
Rodzice nie wypełniają formularzy.