Nowa Uchwała Rady Miasta ws odpłatności

Niedziela, 22 Maj 2022
Informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/1052/22 Rady Miasta Szczecin z dn. 26 kwietnia 2022r. 
od 20 maja wzrośnie odpłatność za żłobek i wyżywienie:
- opłata stała wyniesie 400,33zł (13,3 % minimalnego wynagrodzenia za pracę)
- opłata za wyżywienie wyniesie 8 zł za dzień.

Treść Uchwały Rady Miasta dostępna jest na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11800.asp?soid=5ABFE5ADFE6A41BA804E97F5CA26BBBD