Aneksy do umów

Poniedziałek, 23 Maj 2022
Aneksy do umów
W związku z wejściem w życie z dniem 20 maja 2022 r.,
uchwały NR XXXIX /1052 /22
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych
wchodzących w skład "Zespołu Żłobków Miejskich" w Szczecinie,
wszyscy Rodzice zobowiązani są podpisać aneksy
do umów o świadczenie usług opiekuńczych do końca maja 2022 r.
Aneksy dostępne są u Dyrektora żłobka.