Podziękowania

Wtorek, 13 Grudzień 2022
Od lat przyjaźnimy się z Siostrami Benedyktynkami z Ośrodka Wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie.
Niezwykle ważna misja, która w dużej mierze opiera się na pomocy darczyńców.
W dniu 12 grudnia odwiedziliśmy Siostry i ich podopiecznych z upominkami i darami.
Dziękujemy rodzicom uczęszczających do Żłobka nr 6 za udział w akcji Świątecznej wspierającej matki w trudnej sytuacji życiowej.