OPŁATY ZA ŻŁOBEK

Piątek, 03 Luty 2023
Informuję, że od 1 marca 2023r. w związku  z wejściem w życie
UCHWAŁY NR XLVI/1277/23 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24 stycznia 2023 r.
w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących
w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie


Opłata za wyżywienie dziecka w żłobku będzie wynosić:
9 zł za dzień


Opłata stała zostaje zaokrąglona do pełnych złotych i będzie wynosić:

479zł

Dla posiadaczy ulg będzie to odpowiednio:
Ulga 50%- 240zł
Ulga 75%- 120zł
Uchwała o odpłatności w ZŻM - 2023 poz. 783.pdf