Zgłaszanie nieobecności dziecka w Żłobku

Piątek, 25 Sierpień 2023
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr LI/1390/23 z dn. 20 czerwca 2023r. nieobecność dziecka zgłaszamy najpóźniej do godz. 12:00 dnia roboczego poprzedzającego nieobecność w żłobku. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia po czasie nie zostanie zwrócona stawka żywieniowa. 


Uchwała NR LI 1390 23 Rady Miasta Szczecin.pdf