Zmiana opłaty stałej

Wtorek, 02 Styczeń 2024
Informuję, że od 1 stycznia 2024r.
wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę 
wzrasta opłata stała za żłobek 
i będzie wynosić  564,00 zł
Ulga 50%- 282,00 zł
Ulga 75%- 141,00 zł