Grupa 2b - 10/2020 - Pasowanie

Pasowanie
14/10/2020 - to nie tylko Dzień Edukacji Narodowej
W naszym Żłobku miało miejsce bardzo ważne wydarzenie
Pasowanie!!!