Grupa 2b - 11/2020 - Dzień Kota

Dzień Kota
Bywam czarny, szary, bury...
Wydeptuję własne ścieżki
Na mój widok –
myk do dziury! –
wszystkie przerażone myszki.