Grupa 3b - 04/2021 - praca plastyczna Bocian

Po 3 tygodniowej przerwie
wróciliśmy do Żłobka,
zaraz w pierwszych dniach
dzieci wraz z ciociami wykonały
piękne prace plastyczne
pt BOCIAN