Grupa 2b - 03/2024 - Stokrotki - praca plastyczna

Piękne stokrotki na łące rosną,
Zobaczyć je można właśnie wiosną.
I dzieci swoje kwiatki zrobiły, 
I jak to w żłobeczku się świetnie bawiły.