Informacja o przyznaniu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku

Niedziela, 22 Maj 2022
Rodzice, którzy otrzymali informację z ZUS o dofinasowaniu pobytu w żłobku dla swojego dziecka,
proszeni są o dostarczenie do dyrektora Żłobka nr 6 tego dokumentu.

Wyrównanie, za miesiące styczeń - kwiecień 2022, z ZUS będzie przelane na Państwa konta po złożeniu u dyrektora żłobka stosownego oświadczenia
dotyczącego numeru konta na jakie ma być dokonany zwrot. 

Od czerwca 2022r. opłaty za żłobek będą dokonywane na tych samych zasadach co poprzednio, tzn. płacicie Państwo całość i a w następnym miesiącu będzie zwracana Państwu na konto kwota poniesionej opłaty stałej (max. do 400 zł- zgodnie z decyzją ZUS).