Aktualności

Rekrutacja dzieci do przedszkoli

Przypominam, że wszystkie dzieci z rocznika 2020 po wakacjach odchodzą do przedszkola. Rekrutacja d...

OPŁATY ZA ŻŁOBEK

Informuję, że od 1 marca 2023r. w związku z wejściem w życie UCHWAŁY NR XLVI/1277/23 RADY MIASTA...

Wzrost opłaty stałej za Żłobek

Informuję, że od 1 stycznia 2023r. w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę obo...

Podziękowania
Podziękowania

Od lat przyjaźnimy się z Siostrami Benedyktynkami z Ośrodka Wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi...

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, planujemy wakacje
Drodzy Rodzice, Opiekunowie, planujemy wakacje

Aneksy do umów

Aneksy do umów W związku z wejściem w życie z dniem 20 maja 2022 r., uchwały NR XXXIX /1052 /2...

Informacja o przyznaniu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku

Rodzice, którzy otrzymali informację z ZUS o dofinasowaniu pobytu w żłobku dla swojego dziecka, pro...

Nowa Uchwała Rady Miasta ws odpłatności

Informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/1052/22 Rady Miasta Szczecin z dn. 26 kwietnia 2022r. od...